MKB Bergen op Zoom, Samen Sterk
MKB NETWERK BERGEN OP ZOOM
'Samen staan we sterk'

Commissies

De vereniging MKB heeft haar succes te danken aan actieve deelname van haar leden. Wilt u ook deelnemen in één van onze commissies? Lees onderstaand wat de commissies realiseren en neem contact op met ons via e-mail.

Commissie ledenwerving:
De commissie ledenwerving houdt zich actief bezig met het werven van nieuwe leden en het onderhouden van contacten met bestaande leden. Wij streven ernaar om het MKB te laten groeien tot een vereniging met zoveel mogelijk diversiteit van type bedrijven welke lid zijn. Naast groei van de vereniging vinden wij het ook belangrijk dat er interactie kan ontstaan en bedrijven elkaar binnen dit MKB netwerk kunnen versterken.

Commissie ondernemersvraagstukken:
De commissie ondernemersvraagstukken legt het accent op actualiteiten in het huidige ondernemersklimaat. Dat wat speelt bij leden moet besproken kunnen worden, maar ook onderwepen die passen bij actuele thema's in de huidige ecoonomie worden gebruikt om bijeenkomsten boeiend en interactief te maken. Wij zijn altijd op zoek naar ondernemers die willen meedenken en het leuk vinden om onderwerpen bespreekbaar te maken.

Commissie activiteiten:
Deze commissie houdt zich bezig met de sfeervolle invulling van evenementen en bijeenkomsten. Sfeer, muziek, een hapje en een drankje, maar ook de sfeer die past bij het gekozen thema is belangrijk. Wij zijn op zoek  naar leden met gevoel voor sfeer en creatieve iedeeën om op een aantrekkelijke manier invulling te geven aan de evenementen.
Inloggen
Speciaal voor leden
Eerstvolgend evenement
31-05-2018
Proefmei 2018
samenkomst vooraf bij Van Ee

Beste leden,

Net zoals voorgaande jaren nodigen wij u uit om deel te nemen aan Proefmei.

Het driedaagse groots opgezet culinair,...

MKB BoZ op Twitter
Ondernemer in beeld
Klasse Advies
Klasse Advies
Ron Dingemans
MKB Bergen op Zoom
Postbus 929
4600 AX Bergen op Zoom
T.a.v. dhr. Staal

E-mail: info@mkb-boz.nl
KvK-nummer: 40283424
Voor uw onderneming