MKB Bergen op Zoom, Samen Sterk
MKB NETWERK BERGEN OP ZOOM
'Samen staan we sterk'

Nieuwsarchief

February
2017
Seminar sociale innovatie
24-02-2017
Seminar sociale innovatie
Sociale innovatie gaat over slimmer,flexibeler en dynamisch organiseren. Het verandert de manier waarop we met elkaar samenwerken om het beste uit onszelf...
October
2016
Verkiezing accountmanager bedrijven
30-10-2016
Verkiezing accountmanager bedrijven
Stichting CLOK organiseert dit jaar de eerste Verkiezing van: Beste Accountmanager Bedrijven 2016 onder alle Nederlandse gemeenten. Bij 400 gemeenten werken bijna...
May
2016
Steeds meer ondernemers verwachten groei werkgelegenheid
17-05-2016
Steeds meer ondernemers verwachten groei werkgelegenheid
17-05-2016 ...
MKB wordt financieel gezonder
17-05-2016
MKB wordt financieel gezonder
Middelgrote en kleine bouwbedrijven zijn in 2015 financieel gezonder geworden. Ze zagen hun winstgevendheid met 56 procent toenemen. Het eigen vermogen groeide met 11 procent, blijkt uit onderzoek van accountantsbureau SRA...
February
2015
Aquisitiefrraude strafbaar
03-02-2015
Aquisitiefrraude strafbaar
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel dat acquisitiefraude strafbaar stelt, dinsdag met algemene instemming heeft aangenomen. De wet van Kamerleden Sharon Gesthuizen (SP) en Foort van Oosten (VVD) geeft aan dat deze vorm van fraude een serieus probleem is. ‘Slachtoffers worden eindelijk voor vol aangezien’, stellen de ondernemersorganisaties. Tien jaar geleden werd deze vorm van fraude, waarbij ondernemers worden misleid via zogenoemde spooknota’s, nog ‘weggelachen’, aldus...
Arbeisdgehandicapte bij ander bedrijf onderbrengen
03-02-2015
Arbeisdgehandicapte bij ander bedrijf onderbrengen
Bedrijven die zelf geen mogelijkheden hebben tot het bieden van een werkplek voor arbeidsgehandicapten, maar er wel voor zorgen dat partijen waarmee zij samenwerken dat doen, moeten daarvoor niet gestraft worden. Dat vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Deze bedrijven zorgen er immers ook voor dat er meer werkplekken beschikbaar zijn voor mensen met een arbeidsbeperking die minder makkelijk aan het werk komen. Banen Niet alle bedrijven kunnen plek bieden aan...
Hogere belastingen schaden economie en werkgelegenheid
03-02-2015
Hogere belastingen schaden economie en werkgelegenheid
MKB-Nederland en VNO-NCW zien niets in de belastingvoorstellen die de FNV vandaag in dagblad Trouw heeft gelanceerd. Hogere belastingen zijn economisch schadelijk en leiden dus tot minder werk. De lasten voor bedrijven en burgers moeten juist omlaag, stellen de ondernemersorganisaties in een reactie. Geen sprake van lastenverlichting Ondernemingen betalen sinds 2007 méér belasting en niet minder. Het tarief van de vennootschapsbelasting is weliswaar verlaagd, maar tegelijkertijd is de grondslag...
Overheden doen veel t eweinig aan duurzaam inkopen
03-02-2015
Overheden doen veel t eweinig aan duurzaam inkopen
In de praktijk komt er weinig terecht van de ambitie van overheden om duurzaam in te kopen. Dat concluderen onder meer MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens onderzoek van Ecorys is de focus op duurzaam inkopen met zo’n 42 procent afgenomen sinds 2010. De nodige kennis en ervaring ontbreekt veelal om een goede invulling te geven hieraan. Nu is inkopen nog teveel een risicomijdend bureaucratisch...
MKB Green deal
03-02-2015
MKB Green deal
MKB-Nederland heeft in 2013 en 2014 met steun van het ministerie van Economische Zaken de MKB Green Deal uitgevoerd. In deze Green Deal zijn veel nieuwe ervaringen opgedaan en nieuwe methodieken ontwikkeld om nieuwe wegen te vinden om ondernemers in het mkb te steunen energie te besparen. Alle ervaringen, bevindingen en aanbevelingen zijn gebundeld in een boekwerk: ‘Groei slim, onderneem groen’. Senior projectleider Martin Kloet heeft het eerste exemplaar gisteren...
September
2014
MKB neemt vervolgstappen in lobbyfunctie, uw stem is nodig!
14-09-2014
MKB neemt vervolgstappen in lobbyfunctie, uw stem is nodig!
Geachte Lokaal Partner van MKB Nederland,   MKB-Nederland heeft het aanpakken van regeldruk landelijk tot speerpunt verklaard. We zitten het huidige kabinet op de huid om de gemaakte afspraken hierover na te komen. Ook lokaal en regionaal proberen we waar mogelijk de regeldruk voor ondernemers terug te dringen. In dat kader heeft het afgelopen jaar een onderzoek naar regeldruk bij gemeenten gelopen. Voor heel veel gemeenten is nu duidelijk in...
RPC ondersteunt bedrijfsleven in aanpak van criminaliteit
14-09-2014
RPC ondersteunt bedrijfsleven in aanpak van criminaliteit
In het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Zeeland-West-Brabant maken bedrijfsleven, overheden, politie en openbaar ministerie zich samen sterk voor veilig ondernemen. Dit publiek-privaat netwerk signaleert veiligheidsproblemen en stimuleert en ontwikkelt regionale samenwerkingsprojecten met als doel de criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven terug te dringen. Uit ervaring blijkt dat als partijen zich gezamenlijk inzetten voor de aanpak van een veiligheidsprobleem het resultaat veel beter is dan wanneer elke partij het afzonderlijk op wil...
June
2014
Uitnodiging Preview online platvorm De Brabantse Wal
04-06-2014
Uitnodiging Preview online platvorm De Brabantse Wal
                Bergen op Zoom, 16 mei 2014 Uitnodiging voor de Preview online platform De Brabantse Wal                                              Geachte relatie,   Met trots nodigen wij u namens De Rabobank, de Ondernemersvereniging Toerisme en Recreatie Brabantse Wal  èn de Streekorganisatie uit voor de preview van het online platform De Brabantse Wal. Het platform De Brabantse Wal is als eerste in Nederland en...
May
2014
Wiebes moet accijnsverhoging toch terugdraaien
30-05-2014
Wiebes moet accijnsverhoging toch terugdraaien
'Wiebes moet accijnsverhoging toch terugdraaien' 28-05-2014 - VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat het kabinet te weinig oog heeft voor de omzetschade die pomphouders langs de grens lijden als gevolg van de accijnsverhoging. Het onderzoek van staatssecretaris Wiebes van Financiën laat duidelijk zien dat de daling van de lpg- en dieselverkoop in de grensstreek veel sterker is dan elders in het land. De ondernemersorganisaties roepen het kabinet op de...
VNO-NCW veroordeelt actie van Wilders in advertentie
30-05-2014
VNO-NCW veroordeelt actie van Wilders in advertentie
VNO-NCW veroordeelt actie van Wilders in advertentie 27-05-2014 - VNO-NCW heeft een advertentie geplaatst in een aantal dagbladen in Saoedi-Arabië omdat het meer dan genoeg heeft van de provocatieve acties van Wilders. 'Dat laten we al jaren weten en dat mogen de Saoedi ook horen. Wij komen op voor de handelsbelangen van Nederlandse ondernemers, leden van VNO-NCW, die door dit soort acties van Wilders in gevaar komen. Wilders...
Nederlandse verkiezingsuitslag uitzondering in Europa
30-05-2014
Nederlandse verkiezingsuitslag uitzondering in Europa
‘Nederlandse verkiezingsuitslag is uitzondering in Europa’ 26-05-2014 - Nederland is met zijn verkiezingsuitslag een uitzondering in Europa. Extreme en eurosceptische partijen hebben in Nederland veel minder voet aan de grond gekregen dan in elders in Europa. Volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland komt dat doordat in ons land de discussie over Europa en de euro de afgelopen twee jaar is verzakelijkt. Wijzijnvoor.eu De ondernemingsorganisaties voerden tot tweemaal...
VNO-NCW verwerpt kwetsen met vlag door PVV
30-05-2014
VNO-NCW verwerpt kwetsen met vlag door PVV
VNO-NCW verwerpt kwetsen met vlag door PVV 23-05-2014 - VNO-NCW verwerpt het beledigende en kwetsende optreden van PVV-voorman Geert Wilders met zijn stickeractie met de vlag van Saoedi Arabië. 'Die actie is grievend, leidt tot niets en is slecht voor het imago van Nederland in de wereld. Dat is voor een land dat een zeer aanzienlijk deel van zijn banen en welvaart aan export te danken heeft schadelijk',...
Goed dat beleggers MKB weten te vinden
30-05-2014
Goed dat beleggers MKB weten te vinden
'Goed dat ook beleggers nu het mkb weten te vinden' 22-05-2014 - VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de oprichting van een Nederlandse investeringsinstelling (NII) door dertien institutionele beleggers. Belegd (pensioen)vermogen zal worden gebruikt voor langlopende financiering, onder meer via achtergestelde leningen aan het mkb. Voor het herstel van economische groei van Nederland én het mkb is dit initiatief hard nodig, aldus de ondernemingsorganisaties. Ruimere mogelijkheden financiering...
Hoge belastingdruk in Nederland moet dalen
30-05-2014
Hoge belastingdruk in Nederland moet dalen
'Hoge belastingdruk in Nederland moet dalen' 22-05-2014 - De Nederlandse economie is dit jaar blijven steken op plaats 14 van de mondiale concurrentie-index, opgesteld door de Zwitserse managementschool IMD. De Nederlandse belastingdruk moet dalen volgens VNO-NCW en MKB-Nederland, omdat het huidige hoge niveau ten koste gaat van onze concurrentiepositie. Net als de plaats op de ranglijst is die kritiek ongewijzigd. Hoge lasten burgers en bedrijven Ook vorig...
April
2014
Vertrek Starbucks
19-04-2014
Vertrek Starbucks
'Vertrek Starbucks is wake-up-call' 16-04-2014 - Het vertrek van het Europese hoofdkantoor van Starbucks uit Amsterdam en naar Londen moet het kabinet zien als een wake-up-call, vindt VNO-NCW. De politiek moet oog houden voor het belang van buitenlandse investeerders in Nederland, en zich inzetten om bedrijven hier te halen en te houden. Werkgelegenheid De aanwezigheid van buitenlandse investeerders is goed voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid,...
Europarlement zet belangrijke stap in bankunie
19-04-2014
Europarlement zet belangrijke stap in bankunie
Europarlement zet belangrijke stap in bankenunie 16-04-2014 - VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tevreden met de recente besluitvorming in het Europarlement over de vervolmaking van de bankenunie. Met de gemaakte afspraken over hoe om zal worden gegaan met het afwikkelen van omvallende banken is een belangrijke stap gezet in het realiseren van een structureel stabiele Europese financiële sector, vinden beide organisaties. Het Europees Parlement stemde deze week in...
Schippers jaagt werkgever op kosten
19-04-2014
Schippers jaagt werkgever op kosten
Schippers jaagt werkgevers op kosten’ 17-04-2014 - VNO-NCW en MKB-Nederland roepen de Tweede Kamer op niet in te stemmen met de wijziging die minister Schippers van Volksgezondheid wil op het wetsvoorstel voor de maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO). Schippers wil de kosten die werkgevers erbij krijgen door de wetswijziging tijdelijk compenseren, maar dat vinden de ondernemingsorganisaties onvoldoende. Een deel van de langdurige zorg die nu via de AWBZ wordt...
Nederlands vlees veilig
19-04-2014
Nederlands vlees veilig
'Nederlands vlees is veilig' 16-04-2014 - De Nederlandse vleessector zorgt dagelijks voor veilig vlees en houdt zich aan de wet, zegt Jos Goebbels, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector, in de printeditie van Forum, die donderdag verschijnt. Hij reageert daarmee op de recente media-aandacht voor misstanden in de vleessector. Dat zijn incidenten, aldus Goebbels. Strengst gecontroleerd Volgens de branchevoorzitter is de vleessector de strengst gecontroleerde...
March
2014
GBWP grootste partij in Bergen op Zoom
20-03-2014
GBWP grootste partij in Bergen op Zoom
BERGEN OP ZOOM - De GBWP is de grootste partij van Bergen op Zoom geworden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag. De partij is een samensmelting van Gemeentebelangen, de Werknemerspartij uit Halsteren-Lepelstraat en Gemeentebelangen/Stadspartij in Bergen op Zoom. Lijst Linssen levert een zetel in ten opzichte van vier jaar geleden en heeft nu net als de VVD vijf zetels. D66 heeft nu vier zetels in Bergen op Zoom. PvdA en...
Gemeenteraadsverkiezingen 2014; de uitslag
20-03-2014
Gemeenteraadsverkiezingen 2014; de uitslag
EINDHOVEN - De lokale partijen hebben de meeste raadszetels veroverd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Net als in de rest van Nederland stijgen D66 en de SP ten opzichte van vier jaar geleden. De PvdA krijgt in Brabant de grootste klappen. Ook de VVD en het CDA moeten zetels inleveren. Voor de uitslagen van alle gemeenten, kijk op de speciale uitslagenpagina van Omroep Brabant: omroepbrabant.nl/uitslagen. De uitslagen...
February
2014
Kieskompas Gemeenteraadsverkiezingen
19-02-2014
Kieskompas Gemeenteraadsverkiezingen
https://gemeente.kieskompas.nl/...
Wijziging ontslagvergoeding van groot belang voor kleine wg
19-02-2014
Wijziging ontslagvergoeding van groot belang voor kleine wg
Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland is ingenomen met een amendement van de twee regeringspartijen PvdA en VVD en de ChristenUnie om kleinere bedrijven in problemen te ontzien in het nieuwe ontslagstelsel. Als het bedrijfseconomisch niet best gaat met een bedrijf met minder dan 25 werknemers en er vallen ontslagen, dan hoeft het bedrijf veel minder ‘transitievergoeding’ mee te geven. Over het amendement wordt vandaag gestemd in de Tweede Kamer. Dienstjaren...
Overheid en markt moeten samenwerken bij aanpak winkelleegstand
19-02-2014
Overheid en markt moeten samenwerken bij aanpak winkelleegstand
Het probleem van leegstaande winkelpanden kan alleen opgelost worden door samenwerking op lokaal, regionaal en provinciaal niveau door marktpartijen en overheid. Dit is de belangrijkste conclusie van het rapport ‘Winkelgebied van de Toekomst’ dat Detailhandel Nederland woensdag presenteerde. Voorafgaand aan de komende gemeenteraadsverkiezingen worden gemeenten opgeroepen dit onderwerp op te nemen in de nieuwe coalitieakkoorden. Een groot aantal landelijke partijen (verenigd in de Winkeltop van MKB-Nederland en VNO-NCW) spreekt zich...
Wet Werk en Zekerheid een belangrijke stap voorwaarts
19-02-2014
Wet Werk en Zekerheid een belangrijke stap voorwaarts
MKB-Nederland en VNO-NCW staan positief tegen de Wet Werk en Zekerheid die deze week in de Tweede Kamer besproken wordt. De werkgeversorganisaties beschouwen deze wetgeving als een 'belangrijke stap voorwaarts in de modernisering en het functioneren van de arbeidsmarkt'. Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid vloeit voort uit het Sociaal Akkoord, dat kabinet en sociale partners vorig jaar april sloten in het Haagse Mondriaan-college. Het sociaal akkoord omvat de gezamenlijke afspraken van...
Ondernemers, CBS cijfers zijn een goed signaal
19-02-2014
Ondernemers, CBS cijfers zijn een goed signaal
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de economie nu voor het derde kwartaal op een rij groeit. MKB-Nederland en VNO-NCW beschouwen dit als een goed signaal. De recessie lijkt daarmee achter de rug en dit biedt een basis voor verder herstel, aldus de ondernemersorganisaties. Geen verdere lastenverhogingen Volgens het CBS exporteren bedrijven meer en hebben zij meer geïnvesteerd. Het bedrijfsleven en ondernemerschap trekken...
Blij met schot acquisitiefraude
19-02-2014
Blij met schot acquisitiefraude
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de initiatiefwet van Sharon Gesthuizen (SP) en Foort van Oosten (VVD) die acquisitiefraude aanpakt binnenkort eindelijk in de Tweede Kamer zal worden besproken. De afwachtende houding in eigen land is eindelijk afgeschud. Een snelle invoering van deze wet geeft een duidelijk signaal dat fraude hard dient te worden bestreden. Acquisitiefraude is uitgegroeid tot een professionele en georganiseerde vorm van criminaliteit die leidt tot hoge...
Zorgplannen leggen kosten onevenredig bij werkgevers
02-02-2014
Zorgplannen leggen kosten onevenredig bij werkgevers
Zorgplannen leggen kosten onevenredig bij werkgevers 29-01-2014 - Werkgevers en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid voorzien een kostenexplosie als de plannen van het kabinet doorgaan om de vergoeding van de langdurige zorg te reorganiseren. De idee is om deze zorg te gaan betalen uit ziektekostenpremies. Werkgevers en werknemers krijgen hierdoor te maken met grote lastenstijgingen. Werkgevers worden bovendien financieel verantwoordelijk voor uitgaven waar zij niets mee...
Gevoelige bedrijfsinformatie mag niet openbaar worden
02-02-2014
Gevoelige bedrijfsinformatie mag niet openbaar worden
'Gevoelige bedrijfsinformatie mag niet openbaar worden' 28-01-2014 - VNO-NCW en MKB-Nederland roepen de Tweede Kamer op om niet akkoord te gaan met het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid. Een nieuwe wet is onnodig en duur, vinden de ondernemingsorganisaties. Bovendien wordt daarmee de geheimhouding van gevoelige bedrijfsinformatie op het spel gezet. Minder informatie delen Bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat gevoelige informatie die zij aan de overheid verstrekken, niet...
Nederlandse ceo's roepen op tot duurzaamheidsdoorbraak
02-02-2014
Nederlandse ceo's roepen op tot duurzaamheidsdoorbraak
Nederlandse ceo's roepen op tot duurzaamheidsdoorbraak 28-01-2014 - Tijdens het World Economic Forum in Davos hebben ceo's van Nederlandse multinationals, verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties opgeroepen samen te werken aan een duurzamere toekomst. Paul Polman, ceo van Unilever en medeoprichter van DSGC, noemde het jaar 2015 met de onderhandelingen rondom zowel een nieuw klimaat- als ontwikkelingsakkoord 'een unieke kans om...
Vereenvoudiging procesrecht kan ondernemers duperen
02-02-2014
Vereenvoudiging procesrecht kan ondernemers duperen
'Vereenvoudiging procesrecht kan ondernemers duperen' 27-01-2014 - Wie een rechtszaak aanspant tegen een bedrijf, zou alle bewijsstukken moeten overleggen, en moeten aantonen dat hij de proceskosten en schade van de wederpartij kan betalen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het voornemen van minister Opstelten van Justitie om de procesgang te vereenvoudigen en te digitaliseren. De ondernemingsorganisaties juichen dat toe, maar wel onder voorwaarden. Bestoken met...
January
2014
Uitvoering banenafspraak sociaal akkoord
05-01-2014
Uitvoering banenafspraak sociaal akkoord
Uitvoering 100.000-banenafspraak uit sociaal akkoord, werkgevers gaan inclusief.   Datum: woensdag 15-01-2014 van 15:00 tot 17:30 Locatie: de 'Malietoren', Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag Mensen met een beperking aan een baan helpen: 5.000 banen in 2014 en nog eens dat aantal in 2015, want anders treedt op 1 januari 2016 de quotumwet in werking; elk bedrijf moet dan aan een vastgesteld quotum voldoen of jaarlijks een boete betalen. ...
Gemeenteraadsverkiezingen 2014
05-01-2014
Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Een sterk bedrijfsleven voor een sterke gemeente Blijf investeren, zet de rem op lokale lasten en dring de winkelleegstand terug. Deze en nog zeven andere programmapunten wil VNO-NCW meegeven aan de politieke partijen die zich opmaken voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.  bekijk...
Wordt 2014 het jaar van de zeepbellen?
05-01-2014
Wordt 2014 het jaar van de zeepbellen?
Wordt 2014 het jaar van de zeepbellen? Pas op: zeepbellen in de maak. Niemand minder dan de laatste winnaar van de Nobelprijs voor de economie, Robert Shiller, waarschuwt dat er weer bubbels dreigen. Aandelen, vooral in de VS, zijn hard omhoog gegaan. Vlak voor Kerst bereikte de Dow Jones-index een record. Maar ook de Nederlandse AEX schoot tussen Kerst en Oud en Nieuw voor het eerst in vijf jaar door...
Matig begin van het jaar op de beurs
05-01-2014
Matig begin van het jaar op de beurs
Matig begin van het jaar op de beurs. De Europese beurshandel kende vandaag een matig begin van het nieuwe jaar. Met hier en daar stevige verliezen werd vooralsnog geen vervolg gegeven aan het sterke beursjaar 2013. De AEX, die vorig jaar ruim 17 procent steeg, zakte tot net onder 400 punten. De handel werd vooral negatief beïnvloed door een tegenvallend cijfer over de Chinese industrie. Uit cijfers van de Britse...
Meevaller: lastenverlichting van 220 miljoen euro voor bedrijfsleven
05-01-2014
Meevaller: lastenverlichting van 220 miljoen euro voor bedrijfsleven
Het verdwijnen per 1 januari van vrijwel alle heffingen die ondernemers moeten betalen aan de product- en bedrijfschappen (PBO), levert het bedrijfsleven een lastenverlichting van ongeveer 220 miljoen euro op.   Product- en bedrijfschappen voeren nu nog allerlei taken uit, zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven. Voorbeelden van publieke taken zijn bijvoorbeeld het bevorderen van plant- en diergezondheid en dierenwelzijn en voedselveiligheid. Voor het uitvoeren van deze taken moesten...
October
2013
Duurzaam ondernemen serious business
18-10-2013
Duurzaam ondernemen serious business
  - Als duurzaam en verantwoord ondernemen goed ingebed is in de manier waarop ondernemingen dagelijks worden bestuurd, dan wordt 'corporate responsibility' echt 'serious business'. Dat zei Jan Peter Balkenende namens de Dutch Sustainable Growth Coalition vanmiddag. Deze groep van acht Nederlandse multinationals presenteerden de publicatie 'Leadership and Corporate Governance for Sustainable Growth Business Models’. VNO-NCW steunt deze duurzame coalitie. Kennisdeling cruciaal 'Een toegewijde ceo kan zich als...
Bedrijfsleven dupe van inbestedingsplannen kabinet
18-10-2013
Bedrijfsleven dupe van inbestedingsplannen kabinet
  - Het kabinet is van plan om onder meer schoonmaak- en beveiligingstaken bij de Rijksoverheid niet meer in te kopen, maar voortaan zelf uit te voeren. VNO-NCW en MKB-Nederland reageren ontstemd. Die plannen leiden volgens hen tot verdringing van private bedrijven en voeren de overheidsuitgaven alleen maar op. Onbegrijpelijk VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet private partijen juist in deze moeilijke economische tijd op...
Garantiestelling curatoren werpt vruchten af
18-10-2013
Garantiestelling curatoren werpt vruchten af
  - VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de aangepaste garantstellingsregeling voor curatoren een succes is. Met het geld van de overheid kunnen curatoren onderzoek doen naar de oorzaak van faillissementen en de rol van de bestuurder daarin. De meeste garanties worden terugbetaald. Versoepeling De versoepeling en verbreding van de regeling, waarvan VNO-NCW en MKB-Nederland voorstander waren, heeft ertoe geleid dat meer curatoren een beroep doen op de...
55 plussers aan het werk
03-10-2013
55 plussers aan het werk
UWV en minister Asscher presenteren Actieplan 55-plus Werkt Een aantal grote uitzendorganisaties* gaat de komende 2 jaar samen met UWV 22.500 werkloze 55-plussers aan de slag helpen. Dat is vandaag in aanwezigheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesproken bij de presentatie van het Actieplan 55-plus Werkt op een Werkplein in Amsterdam. Het kabinet kondigde eerder aan 67 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanpak van werkloosheid...
Innovatiecontract voor MKB
03-10-2013
Innovatiecontract voor MKB
  Op het Binnenhof in Den Haag werd woensdag 2 oktober 2013 het Innnovatiecontract gesloten. In het nieuwe contract dat door bedrijfsleven, wetenschappers en overheid werd getekend is speciale aandacht voor het midden- en klein bedrijf. Investeringen in gebouwen en machines Zo komt het MKB met investeringen tot 20.000 euro in aanmerking voor innovatiesteun van de overheid bij samenwerkingsprojecten. Zij mogen deze investeringen in onderzoek...
Innovatie Water en Logistiek
03-10-2013
Innovatie Water en Logistiek
Minister Schultz investeert in innovatiecontracten Water en Logistiek Nieuwsbericht | 02-10-2013 Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu investeert in 2014 en 2015 opnieuw tientallen miljoenen euro’s in innovatiecontracten voor de topsectoren Water en Logistiek. Voor innovatieve projecten in de watertechniek trekt de minister volgend jaar 8 miljoen euro en in 2015 24,3 miljoen euro uit. Met het innovatiecontract Logistiek is volgend jaar 3,3 miljoen euro gemoeid en...
September
2013
Geld in je bedrijf
10-09-2013
Geld in je bedrijf
Steeds meer ondernemers zoeken naar alternatieven om aan geld te komen, nu de banken de kredietkraan dichtknijpen. Welke zijn er zoal? Hieronder zetten we de belangrijkste voor u op een rij. Meer tips en tools zoals gratis whitepapers vindt u in onze Ondernemerskredietdesk. Klachten over een bank? Ook die kunt u daar kwijt.  ...
Hulp aan bedrijven
10-09-2013
Hulp aan bedrijven
Qredits helpt startende en bestaande ondernemingen met kredieten tot 100.000 euro, persoonlijke coaching en tools....
Crowdfunding of crowdfinance
10-09-2013
Crowdfunding of crowdfinance
Crowdfunding of crowdfinance, financiering door de massa. Soms wordt een tegenprestatie gevraagd in de vorm van aandelen of cash. Kijk hier voor crowdfundingplatforms....
financiele steun aan bedrijven door de overheid.
10-09-2013
financiele steun aan bedrijven door de overheid.
Er zijn ook overheidsregelingen die u kunnen ondersteunen.   BMKB, Borgstelling MKB: staatsgarantieregeling voor banken en andere vermogende beleggers die krediet verschaffen aan het mkb. GO, Garantie Ondernemingsfinanciering: garantie van de overheid aan banken die krediet verstrekken aan vooral (middel-)grote gezonde ondernemingen. Groeifaciliteit: biedt financiers van risicokapitaal aan ondernemers een overheidsgarantie van 50 procent op financieringen van aandelenkapitaal en of achtergestelde leningen. Private equity: risicodragend vermogen voor de financiering van niet-beursgenoteerde...
Regionale ontwikkelingsmaatschappijen
09-09-2013
Regionale ontwikkelingsmaatschappijen
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, ROM’s zijn betrokken bij bijna de helft van het aantal venture capital deals. Er bestaan er nu vier: Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, Oost NV, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en Limburgs Instituut voor Ontwikkelingsfinanciering....
Teruggaaf Buitenlandse BTW 2012
09-09-2013
Teruggaaf Buitenlandse BTW 2012
Teruggaaf Buitenlandse BTW 2012 voor 1 oktober 2013 indienen. Heeft uw onderneming kosten gemaakt in het buitenland? Denk bijvoorbeeld aan kosten voor het bezoeken van beurzen en congressen, hotelovernachtingen maaltijden en autohuur U kunt tot 25% van deze gemaakte buitenlandse kosten terugvragen. Voorwaarde is dat uw aanvraag vóór 1 oktober in het bezit is van de Belastingdienst De procedure voor teruggave van buitenlandse BTW loopt vanaf 1 januari 2010...
Telewerken kan bij 6 op de 10 bedrijven
02-09-2013
Telewerken kan bij 6 op de 10 bedrijven
Telewerken kan bij zes op de tien bedrijven In 2012 bood 59 procent van de bedrijven met 10 of meer werkzame personen de mogelijkheid te telewerken. Vooral bedrijven in de financiële en ICT-sector ondersteunen telewerken op grote schaal. Stagnatie na jarenlange groei Het aandeel bedrijven waar telewerken voorkomt, is in 2012 ten opzichte van 2010 niet meer verder gegroeid. Tussen 2004 en 2010 nam het aandeel bedrijven met telewerkers...
Krimp neemt af
02-09-2013
Krimp neemt af
Krimp neemt af   Ondernemers zien lichtpuntjes voor de tweede helft van het jaar. Zij zijn over het algemeen minder negatief dan in de voorgaande kwartalen die vooral krimp kenden. Het beeld uit de nieuwste Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is in lijn met de cijfers die aangeven dat de krimp afneemt. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is er hoop dat de Nederlandse economie dit jaar uit de krimp gaat komen en daarmee...
Voortgangsrapportage bedrijventerrein in uitvoering
02-09-2013
Voortgangsrapportage bedrijventerrein in uitvoering
Voortgangrapportage bedrijvenbeleid in uitvoering   Op 2 april is de uitvoering van het bedrijvenbeleid gestart. Daarmee wil het kabinet het innovatief vermogen en de concurrentiekracht van de Nederlandse economie vergroten. Zo kunnen we ook in de toekomst onze welvaart behouden en oplossingen vinden voor maatschappelijke uitdagingen, van vergrijzing tot klimaatverandering. De brief “bedrijvenbeleid in uitvoering”1 van 2 april bevatte het eerste Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract en de Human Capital Agenda’s...
Sociaal accoord basis Wet werk en zekerheid van minister Asscher
02-09-2013
Sociaal accoord basis Wet werk en zekerheid van minister Asscher
Sociaal akkoord basis Wet werk en zekerheid van minister Asscher   De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt; het ontslagrecht wordt eerlijker en eenvoudiger en De wettelijke maximale duur van de WW wordt tussen 2016 en 2019 stap voor stap teruggebracht van 38 maanden naar twee jaar. Dat staat in een wetsontwerp dat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) met akkoord van het kabinet voor advies naar de Raad van...
August
2013
Kiezen voor zelfsstandigen is kiezen voor groei
15-08-2013
Kiezen voor zelfsstandigen is kiezen voor groei
de overheid wil over de rug van ondernemers het specifieke probleem van schijnzelfstandigheid aanpakken. Dat werkt niet. Dat schrijven VNO-NCW, MKB Nederland en het Platvorm Zelfstandige Ondernemers (PZO) in een ingezonden stuk in het financieel dagblad. De korting op de zelfstandigenaftrek is een afspraak in het regeerakkoord. Hiermee wil het kabinet ook schijnzelfstandigheid aanpakken. Maar zelfstandige ondernemers dreigen daardoor slachtoffer te worden van maatregelen die niet op hen zijn...
Fout bij het versturen van de nieuwe wachtwoorden
14-08-2013
Fout bij het versturen van de nieuwe wachtwoorden
Tijdens het versturen van de nieuwe wachtwoorden aan alle leden van het MKB netwerk Bergen op Zoom is er onverwacht een ernstige fout opgetreden. Hierdoor heeft u onbedoeld meerdere e-mails ontvangen met daarin een nieuw, gegenereerd wachtwoord, de namen van andere leden en de bijbehorende e-mailadressen. Voordat de server gestopt kon worden zijn er enkele honderden e-mails automatisch verzonden. Wij bieden dan ook onze excuses aan voor de gemaakte...
Afscheid voorzitter MKB- Nederland
13-08-2013
Afscheid voorzitter MKB- Nederland
Afscheid voorzitter MKB-Nederland Per 1 september a.s. zal J.H.A.S. (Hans) Biesheuvel na ruim twee jaar terugtreden als voorzitter van de werkgevers- en ondernemerskoepel Koninklijke Vereniging MKB-Nederland. ...
July
2013
Minister Plasterk maakt benoeming Frank Petter tot burgemeester Bergen op Zoom bekend
29-07-2013
Minister Plasterk maakt benoeming Frank Petter tot burgemeester Bergen op Zoom bekend
Dr. F.A. Petter (Frank) wordt de nieuwe burgemeester van Bergen op Zoom. Dat heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanmiddag bekend gemaakt. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk besloten Frank Petter voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 1 september 2013. De heer Petter (56 jaar) is lid van het CDA. Hij is sinds 1 januari 2006 burgemeester van Woudrichem. Van 2003 tot...
Gemeente boekt voortgang duurzaamheid
29-07-2013
Gemeente boekt voortgang duurzaamheid
De gemeente Bergen op Zoom boekt goede voortgang op het gebied van duurzaamheid. Dat blijkt uit het jaarverslag Milieu & Duurzaamheid 2012. Kadernota In het jaarverslag, een wettelijke verplichting, wordt de voortgang gerapporteerd van de uitvoering van de Kadernota Milieu& Duurzaamheid 2010-2014, die de gemeenteraad in mei 2010 heeft vastgesteld. Er is goede voortgang geboekt op het gebied van duurzaamheid. Dit is onder meer mogelijk door een bijdrage vanuit...
MKB-Brabant zoekt nieuwe voorzitter
29-07-2013
MKB-Brabant zoekt nieuwe voorzitter
Een Brabander met ondernemersbloed en een kloppend mkb-hart. Met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, die kan binden en boeien, een netwerker is. Dit spreekwoordelijke schaap met de vijf poten voldoet aan het profiel voor de nieuwe voorzitter voor MKB-Brabant. De vacature is inmiddels geopend. Berry Welten, voorzitter van de selectiecommissie: "In deze tijd van veel reuring binnen onze economie is een stevige persoonlijkheid van belang. We zoeken dus iemand die...
Wientjes: 'We moeten uit die spiraal'
29-07-2013
Wientjes: 'We moeten uit die spiraal'
Het kabinet moet een totaal ander plan maken en daarmee naar Brussel gaan. Dat stelt Bernard Wientjes in de Volkskrant van zaterdag 27 juli. De VNO-NCW-voorzitter constateert dat de klassieke aanpak van een economische crisis - even doorbijten met bezuinigen en lastenverhoging, dan volgt het herstel vanzelf - niet meer werkt. 'Veronderstellingen die in het verleden normaal waren, komen niet meer uit. Altijd kwam na een aantal beroerde jaren de...
Meer bedrijven gebruiken fiscale innovatieregeling
29-07-2013
Meer bedrijven gebruiken fiscale innovatieregeling
Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van een fiscale regeling om te innoveren, is voor het vijfde jaar op rij gestegen. Het ministerie van Economische Zaken maakte bekend dat 22.220 bedrijven in 2012 gebruik maakten van de zogeheten WBSO-regeling. Dat is een stijging van 8 procent. Een jaar eerder deden nog ruim 20.000 bedrijven een beroep op de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WSBO). Door de regeling hoeven...
AEX sluit 3 punten lager na drukke beursweek
29-07-2013
AEX sluit 3 punten lager na drukke beursweek
De AEX-index in Amsterdam is vrijdag na een kalme handelsdag lager gesloten. Beleggers deden even een stapje terug, na een zeer drukke beursweek die werd gedomineerd door een groot aantal bedrijfsresultaten uit binnen- en buitenland. De AEX eindigde de handelsdag 0,6 procent lager op 368,31 punten. Deze week verloor de index 3%. Voor dit jaar staan we nog op ruim 5% in de winst. ...
European Entrepreneurial Award voor Brabant
28-07-2013
European Entrepreneurial Award voor Brabant
De provincie Noord-Brabant behoort tot de top van de Europese regio’s als het gaat om het vestigingsklimaat voor ondernemers. Het Europese Comité van de Regio’s heeft Noord-Brabant de prestigieuze European Entrepreneurial Award 2014 toegekend na een selectie uit meerdere Europese regio’s. De jury van de prijs sprak van ‘sterk Brabants leiderschap in combinatie met veelomvattende, sterk toekomstgerichte strategieën om het ondernemen en ondernemerschap te bevorderen’. ...
Willekeurige afschrijving mogelijk voor investeringen vanaf 1 juli 2013
28-07-2013
Willekeurige afschrijving mogelijk voor investeringen vanaf 1 juli 2013
Onlangs verscheen op de website van de Rijksoverheid een bericht waaruit volgt dat de ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Weekers en minister Kamp, dat ondernemers van 1 juli 2013 tot het eind van dit jaar direct de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen mogen afschrijven. Dit geldt zowel voor IB-ondernemers als voor vpb-plichtige lichamen. De voorwaarde is dat de investering vóór 1 januari 2016 in gebruik wordt...
MKB Bergen op Zoom organiseert boardroommeetings
09-07-2013
MKB Bergen op Zoom organiseert boardroommeetings
Boardroommeetings bieden u als lid nu dé gelegenheid om mee te praten over onderwerpen die u bezighouden als ondernemer. MKB Bergen op Zoom start vanaf oktober met de eerste boardroommeeting met een 15-20 tal ondernemers op een inspirerende locatie. Deze bijeenkomsten hebben een persoonlijk en inhoudelijk karakter en bieden een uitstekende kans om kennis te delen en andere ondernemers beter te leren kennen. Wilt u meedenken over de inhoud en het organiseren van deze boardroommeetings? Wees...
October
2012
Ondernemers Kritisch over begrotingsakkoord
18-10-2012
Ondernemers Kritisch over begrotingsakkoord
Ondernemers kritisch over begrotingsakkoord - Het begrotingsakkoord van kabinet en een deel van de oppositie is weliswaar een verbetering ten opzichte van Prinsjesdag, maar VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn desondanks kritisch. De overheid heft nog altijd te veel belasting bij ondernemers en burgers. Sinds 2008 is ons nationaal inkomen niet meer gegroeid, maar zijn de overheidsuitgaven met tientallen miljarden euro’s gestegen. Dat is een fundamentele fout en slecht...
Inloggen
Speciaal voor leden
Eerstvolgend evenement
31-05-2018
Proefmei 2018
samenkomst vooraf bij Van Ee

Beste leden,

Net zoals voorgaande jaren nodigen wij u uit om deel te nemen aan Proefmei.

Het driedaagse groots opgezet culinair,...

MKB BoZ op Twitter
Ondernemer in beeld
WVS-Groep
WVS-Groep
Adrienne A. Ogier
MKB Bergen op Zoom
Postbus 929
4600 AX Bergen op Zoom
T.a.v. dhr. Staal

E-mail: info@mkb-boz.nl
KvK-nummer: 40283424
Voor uw onderneming