MKB Bergen op Zoom, Samen Sterk
MKB NETWERK BERGEN OP ZOOM
'Samen staan we sterk'

Vereniging

Samen voor ondernemers

Wij komen met succes op voor uw belangen
MKB-Bergen op Zoom is de belangenorganisatie voor de 2.800 -bedrijven in de regio Bergen op Zoom. Het is een professionele ondernemersorganisatie die door 125 MKB-ondernemers wordt gesteund via het MKB-lidmaatschap.
We willen niet alleen op de hoogte zijn van de behoeften en de vragen van ondernemers. Het gaat er ons vooral om doelgericht en snel resultaten te boeken voor het bedrijfsleven. We houden ons dus niet bezig met allerlei vage plannen waarvan ondernemers geen direct nut zien, maar juist met snelle en praktische oplossingen voor alle zaken die ondernemers beletten al hun tijd te besteden aan het ondernemen.

De inspanningen van MKB-Bergen op Zoom zijn met name gericht op onderwerpen en activiteiten die de spankracht van ondernemers- en brancheorganisaties te boven gaan maar noodzakelijk zijn om goed te kunnen ondernemen in de regio Bergen op Zoom.

We zijn van alle markten thuis
Verbeterde uitvoering van openbare werken – lage lokale lasten – verbeterde dienstverlening aan ondernemers – minder regels en administratieve rompslomp – concrete investeringsprogramma's in het mkb – verbeterde veiligheid – beschikbaarheid en betaalbaarheid van bedrijfshuisvesting – betere bereikbaarheid – betere aansluiting vanuit het onderwijs op ondernemerswensen – één loket voor informatie over personeel en vacaturevervulling – verbeterd economisch en toeristisch imago van Bergen op Zoom – beter aanbestedingenbeleid van de gemeente – kwaliteit van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie – verbetering van de ICT-infrastructuur – startersbeleid – verbeterde organisatiegraad van ondernemers – behoud van een vitale detailhandelsstructuur – een uitnodigend horecabeleid – herstructurering van bedrijventerreinen – enzovoorts.

Samen sterker werkt!
Elke individuele ondernemer ervaart belemmeringen in het ondernemerschap die hij niet zelfstandig kan wegnemen. MKB-Bergen op Zoom organiseert de bundeling van kracht vanuit het midden- en kleinbedrijf die noodzakelijk is om zaken naar uw hand te zetten. Samen sterker werkt! We formuleren vernieuwende voorstellen, zitten als een bok op de haverkist wanneer aan uw ondernemersbelangen wordt getornd en bijten ons vast in dossiers om hoofdpijndossiers van ondernemers tot een bevredigende oplossing te brengen.

Maak gebruik van ons netwerk
MKB-Bergen op Zoom onderhoudt voor u nauwe contacten met politici en ambtenaren op provinciaal, regionaal en lokaal niveau, de Kamer van Koophandel Bergen op Zoom, arbeidsmarktorganisaties, onderwijsinstellingen, politie en justitie, dienstverleners uit allerlei sectoren, et cetera. Vanwege de goede contacten met de moederorganisatie MKB-Nederland kunnen uw problemen – indien nodig - op ieder gewenst moment onder de aandacht van de landelijke politiek worden gebracht.
Inloggen
Speciaal voor leden
Eerstvolgend evenement
31-05-2018
Proefmei 2018
samenkomst vooraf bij Van Ee

Beste leden,

Net zoals voorgaande jaren nodigen wij u uit om deel te nemen aan Proefmei.

Het driedaagse groots opgezet culinair,...

MKB BoZ op Twitter
Ondernemer in beeld
Katreintje Kado & Zo
Katreintje Kado & Zo
Paul & Nettie Kock
Sinds 1994 is Katreintje Kado & Zo actief in de zuidwesthoek. In 2000 opende wij 'n
MKB Bergen op Zoom
Postbus 929
4600 AX Bergen op Zoom
T.a.v. dhr. Staal

E-mail: info@mkb-boz.nl
KvK-nummer: 40283424
Voor uw onderneming